Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal


INTER BROKER DE ASIGURARE SRL, proprietar al website-ului www.euteasigur.ro, avand sediul social in Bihor, Oradea, str. Nojoridului, nr. 270, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/1228/2011, C.I.F. 28647300, cod inscriere Pensii Private: AMI-RO-28659757, numar inmatriculare SAR: RBK-690/29.08.2011, aviz intermediar: 297/28.04.2017, inregistrat in registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu numarul 27870, telefon 0259 41 42 43, email office@euteasigur.ro, reprezentata legal prin Dl. Silviu Cornel Virgil CHIRIAC – Administrator si Dna. Carmen COTRAU – Director General (numita in continuare „INTER”, „euteasigur.ro” sau „noi”) si INTER TEAM SRL, avand sediul social in Bihor, Oradea, str. Nojoridului, nr. 270, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/695/2008, C.I.F. 23478501, telefon 0259 41.42.43, email office@euteasigur.ro, reprezentata legal prin Dna. Cerasela CHIRIAC – Administrator si Director General, (numita in continuare „INTER”, „euteasigur.ro” sau „noi”) in vederea prestarii serviciilor de intermediere si vanzare asigurari si a prestarii serviciilor de intermediere si vanzare a altor produse conexe (roviniete, asistenta rutiera etc), colecteaza si prelucreaza datele personale in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

INTER BROKER DE ASIGURARE SRL si INTER TEAM SRL in calitate de operatori autorizati de date personale apreciaza vizita dumneavoastra pe site-ul www.euteasigur.ro si interesul fata de serviciile si produsele oferite. Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal („datele dumneavoastra”) este importanta pentru noi si dorim sa va simtiti in siguranta vizitand site-ul nostru.

Ce informatii colectam de la dumneavoastra?

Cand vizitati site-ul www.euteasigur.ro, serverul dedicat acestui site inregistreaza automat detalii despre vizita dumneavoastra incluzand:

 • adresa IP;
 • tipul de sofware utilizat de browser;
 • data si durata vizitei dumneavoastra.

De asemenea, colectam si prelucram diferite tipuri de date incluzand:

 • nume, prenume;
 • adresa;
 • date de contact (telefon, email).

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre euteasigur.ro in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare si/sau a vanzarii de produse conexe (roviniete, asistenta rutiera etc):

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, permis conducere, pasaport, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a tuturor contractelor de asigurare si/sau de furnizare a produselor conexe care au la baza chestionare si formulare premergatoare cu caracter obligatoriu (DNT, PID), precum si pentru derularea in bune conditii a raportului contractual cu companiile de asigurari/companiile furnizoare de produse conexe/autoritatile de control, audit, supraveghere financiara si statistica.

2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/copii/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si calatorii si in cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare si solutionarea dosarelor de dauna.

3. Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari). Datele sunt colectate, in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.

4. Date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.

5. Date privind istoricul de asigurare (informatii privind politele de asigurare si daunele aferente acestora incheiate de asigurat intr-o perioada de referinta stabilita prin norme interne de catre fiecare asigurator). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare facultativa auto, in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si accidente insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora.

6. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat, date medicale rezultate din istoricul de daune aferent politelor anterior incheiate de catre asigurat). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si accidente. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora.

7. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea nevoii de asigurare si pentru identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitatile financiare.

8. Date privind bunurile detinute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica ce face obiectul asigurarii). Datele sunt necesare in cazul asigurarilor RCA, Casco si bunuri (locuinta) sau/si a achizitiei de produse conexe (viniete, asistenta rutiera etc).

9. Informatii si date web cum ar fi locatia si adresa IP, datele cook-iurilor si etichetele RFID. Datele sunt necesare in cazul asigurarilor echipamentelor electronice si de telecomunicatii, datelor si suporturilor de date, a licentelor si cheltuielilor suplimentare de operare.

10. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile sau punctele de lucru INTER, inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile sau punctele de lucru ale colaboratorilor INTER, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor INTER). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile INTER, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clienailor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale plahormelor online utilizate de INTER).

Scopul in care datele personale sunt utilizate

INTER colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor de intermediere in asigurari (ofertare si emitere polite de asigurare, informare la scadente de plata sau reinnoiri, gestionarea contractelor de asigurare pe perioada derularii, asistenta in solutionarea daunelor, analiza nevoilor de asigurare si propunerea de solutii personalizate de asigurare) si reasigurari. Activitatea de intermediere include si presupune si o corespondenta pre - contractuala si contractuala care poate fi efectuata prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie (e-mail, telefon, sms si altele), informatii oferite odata cu cele de contact, iar aceasta comunicare va produce aceleasi efecte ca si comunicarea scrisa;
 • activitati care rezulta din interesul legitim al INTER;
 • marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
 • raportari interne sau catre alte entitati aflate in relatii contractuale sau de supraveghere cu INTER si care au un interes legitim (asiguratori, furnizori de produse conexe, autoritatile de control, audit, supraveghere financiara);
 • efectuarea de analize statistice/actuariale;
 • solutionarea potentialelor litigii deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 • identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate pentru detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de exemplu prevenirea incheierii unor polite de asigurare cu incalcarea legii);
 • identificarea si raportarea catre autotitatile competente a situatiilor, activitatilor, comportamentelor cu risc de spalare a banilor si finantarii actelor de terorism;
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus are ca temei:

 • incheierea si executarea contractului de asigurare/polita la care sunteti parte contractanta, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului de asigurare;
 • o obligatie legala a lui INTER;
 • consimtamantul dumneavoastra;
 • interesul legitim al lui INTER pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati in relatii contractuale cu INTER si care au un interes legitim (asiguratori, furnizori de produse conexe, institutii de control, institutii de statistica);
 • verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala) ca urmare a unei obligatii legale a lui INTER;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (ex. asiguratori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de regularizare a daunelor, agenti constatatori de dauna, furnizori de call-center si asistenta in domeniul asigurarilor, clinici medicale partenere si service-uri auto partenere, etc) precum si furnizorii de produse conexe (viniete, asitenta rutiera etc);
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
 • institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de asigurare (de ex. asistenti in brokeraj – persoane fizice autorizate sau persoane juridice, etc.);
 • instantele judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare;
 • altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre.

In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice. Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Stocarea datelor personale

Ca regula generala, vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal cat timp aveti un cont in platforma www.euteasigur.ro. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari. Mentionam faptul ca datele dumneavoastra sunt pastrate pe servere sigure ale furnizorilor nostri de stocare si arhivare date in sisteme care respecta normele de securitate prevazute de GDPR.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal => va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca euteasigur.ro prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce ashel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
(2) Dreptul la rectificare => presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora atunci cand acestea sunt incomplete.
(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” => presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
(4) Dreptul de a va retrage consitamanatul => consimtamantul poate fi retras prin notifcare in orice moment atunci cind prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamintului (notificarea nu are efect retroactiv).
(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii => presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora solicitand restrictionarea utilizarii lor.
(6) Dreptul la portabilitatea datelor => presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat cu dreptul de a le transmite unui alt operator in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra fie a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere a capacitatilor tehnice folosite de INTER.
(7) Dreptul la opozitie => presupune ca in orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea INTER, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor => puteti depune o plangere la noi in scris, inclusiv pe email, la adresa datepersonale@euteasigur.ro sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro;
(10) Dreptul de a va adresa justitiei => pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre euteasigur.ro a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail la adresa: datepersonale@euteasigur.ro;
 • personal sau printr-o cerere transmisa la adresa Bihor, Oradea, str. Nojoridului, nr. 270;
 • telefonic la numarul: 0259 / 41 42 43.

Important: In cazul in care in vederea incheierii unui contract de asigurare ne transmiteti si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligatia legala de a avea consimtamantul persoanei respective. De asemenea, aveti obligatia de a comunica prezenta informare persoanei respective in termen de maxim 1 luna de la data furnizarii datelor cu caracter personal.

*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea.

Actualizarea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web www.euteasigur.ro – sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor“.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 31.01.2020.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal


Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server euteasigur.ro sau către un server al unei terțe părți.

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile euteasigur.ro pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • de funcționare a site-ului;
 • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului;
 • pentru publicitate online.

Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si se foloseste pentru a colecta informatii precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul www.euteasigur.ro etc, cu scopul de a veni in intampinarea nevoilor clientilor nostrii, intelegand cum acestia folosesc pagina web. Tehnologia cookies ne ajuta sa adaptam continutul website-ului in functie de preferintele dumneavoastra, imbunatatind ashel calitatea serviciilor noastre si dezvoltarea altora noi.

Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta. Prin folosirea acestora se poate face legatura intre informatiile continute intr-un cookie si informatiile dumneavoastra cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de inregistrare).

De asemenea, folosim cookie-uri pentru preferintele dvs, pentru a va arata pagina corecta in functie de acestea si tinem minte aceste setari pentru data viitoare cand vizitati www.euteasigur.ro. Cookie-urile tehnice sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru sa functioneze corect. Acestea se folosesc pentru a tine minte campurile pe care le completati intr-un formular. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate. Daca veti continua, sunteti de acord cu acestea. Puteti modifica setarile oricand in functie de browserul dvs.

Puteti in orice moment modifica setarile dumneavoastra cookie (de exemplu, sa fiti alertati atunci cand cookie-urile sunt trimise catre computerul dumneavoastra), facand click pe link-ul:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Daca faceti acest lucru, va rugam sa aveti in vedere faptul ca este posibil sa nu va puteti inregistra pe site-ul nostru sau sa folositi alte functii care necesita inregistrarea sau colectarea de informatii.

Orice modificari la setarile dumneavoastra cookie vor fi salvate pana cand decideti sa faceti modificari suplimentare, in cazul in care nu mai doriti acest lucru. Retineti ca puteti accesa aceasta pagina si link-ul in orice moment, facand click pe "Politica de cookies".

Exista doua tipuri de cookie-uri: cele primare care sunt setate de domeniul site-ului afisat in bara de adrese si cele terta parte care provin din alte surse de domenii, care inlcud elemente cum ar fi anunturi sau imagini, incorporate in prima pagina.

Cookie-urile necesare - sunt esentiale pentru operarea unui site web. Fara acestea, site-ul nu va putea functiona corect.

Cookie-urile functionale - sunt acelea care sunt setate pentru a imbunatati functionalitatea site-ului. De exemplu, Cookie-urile care amintesc continutul pe care l-ati vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail si parola furnizate la inregistrare in timpul unei vizite anterioare pe acest site. Ashel prin utilizarea Cookie-urilor functionale nu mai este necesara o noua inregistrare sau introducerea din nou a anumitor informatii in formularele de inregistrare atunci cand reveniti pe acest website. Pe unele site-uri web, Cookie-urile permit sa stocati actiuni preferate. Totodata, putem folosi cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activitati al utilizatorilor minori.

O vizită pe site-ul euteasigur.ro poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 • cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului;
 • cookie-uri de analiză
 • cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

In continuare gasiti cu titlu exemplificativ clasificarea si descrierea unor Cookie-uri folosite pe acest website:

1. Cookie-uri first party, setate de website:
____ ____

2. Cookie-uri third party, setate de Google Analytics si de pluginul cookiebar: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz – pentru preluare date pur statistice, fara caracter personal Cb-enabled – setat de modulul cookiebar (pentru afisarea disclaimer)

Dintre toate cookie-urile mentionate mai sus, __utmc si language sunt cookie-uri de sesiune, astfel ele se sterg la inchiderea browser-ului.

Dacă veți continua, sunteți de acord cu acestea. Puteți modifica setările oricând in functie de browserul dumneavoastra.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Acestea se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie aceptate, sau browserul poate fi setat sa accepte cookie-uri doar de la un site anume.

Puteti folosi urmatoarele linkuri pentru a seta utilizarea cookie-urilor, in functie de tipul de browser folosit:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

INTER Broker de Asigurare SRL, Operator de date cu caracter personal nr. 27870, prelucreaza datele dvs. in conformitate cu prevederile Regulamentului privind protectia datelor la nivel european 679/2016 (GDPR) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in scopul prestarii serviciilor de asigurare. Datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate, numai in baza instructiunilor INTER Broker de Asigurare SRL, de orice alt tert imputernicit expres, in conformitate cu dispozitiile legale.

Navigarea pe site-ul nostru este posibila doar cu acceptarea “Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal”, “Politicii de cookies” si a “Termenilor si conditiilor”.